Taeke Friso de Jong (1948 ) is opgeleid aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, afdeling Beeldhouwen (1968-1972). Hij kreeg o.a. les van Paul Grégoire, Piet Esser en Theet van der Pant. Sindsdien is hij vrij kunstenaar en maakt zowel portretten, kleinplastiek en penningen als monumentaal werk voor de openbare ruimte.
Een beeldhouwer pur sang, die het liefst werkt met traditionele materialen en de daarbij behorende klassieke technieken hanteert: het hakken in steen, modelleren in klei of was en het gieten in brons. Zijn werk is toegankelijk en in stilistisch opzicht vooral figuratief en enigszins geabstraheerd te noemen. ‘Beweging / dans’ en ‘dieren’ vormen belangrijke thema’s in zijn vrije werk. De Jong toont daarin bij uitstek zijn talent om het meest sprekende ‘moment’ vast te leggen en weet de aard en gedragingen van een dier prachtig te typeren.
Het vertellende element en de aandacht voor detail zijn eveneens opvallende kenmerken in zijn werk. Bijzonder treffend van karakter, doch dikwijls ook subtiel en ingetogen van sfeer, weten zijn beelden de toeschouwer te raken. Wanneer in monument of penning ‘belettering’ om een belangrijke plaats vraagt, wordt dit functioneel maar tevens met originaliteit en in een bijzonder eigen vormgeving toegepast.
Werk met een religieus thema vormt voorts een niet onbelangrijk deel van zijn oeuvre, waarbij opvalt dat zijn kennis van de christelijke iconografie wordt verwerkt in een persoonlijk doorleefde en inventieve beeldtaal. In deze categorie heeft De Jong zowel vrij werk gemaakt als meerdere malen kerkelijke opdrachten verwezenlijkt.

  Opdrachten (een selectie):
  2012 Monument slachtoffers treinramp Harmelen 1962
  2006/7 Kruisbeeld ‘Christus in Glorie’ (2e versie groot formaat) en kandelaar ‘Annunciatie’ Grote kerk te Vianen
  2006 Penning 700-jarig jubileum Oude Kerk te Amsterdam
  2004 Kruisbeeld ‘Christus in Glorie’ (1e versie groot formaat) Grote Kerk te Emmen
  2000 Polsstokhoogspringer voor hal ITREC te Schiedam
  1999 Beeld van Jac. P. Thijsse in duingebied te Texel
  1991 Monument “Dudok de Wit” te Breukelen
  1991 Penning voor Floriade van 1992, opdrachtgever: Waterschappen Schieland, Rijnland en Delftland
  1986 Drie schaatsers op Snellerbrug te Woerden
  1986 Vier vorstinnenportretten voor raadzaal Gemeentebuis de Bilt
  1978 Wandplastiek "Zeehonden onder en boven de zeespiegel" voor politiebureau Waddenweg te Amsterdam
  1977 Doopvont voor de Domkerk te Utrecht
     
Werk ondermeer in bezit van:
 
 
Provincie Utrecht
 
 
Provincie Drenthe
 
 
Koninklijk Penningkabinet, Leiden
 
 
Hannema de Stuers Fundatie, Kasteel het Nijenhuis, Wijhe
 
 
Bestuursschool Zuid Holland
 
 
 
Gemeenten Amsterdam, de Bilt, Breukelen, Linschoten, Texel, Uithoorn, Utrecht en Zeist
     
© 2012 Taeke Friso de Jong - All rights reserved